Par mums

SIA “Gravi” audzē smiltserkšķi Smiltenes novadā (www.smiltene.lv), ievērojot principus, kuri noteikti integrētas audzēšanas vadlīnijās. Tas nozīmē, ka katrs šīs lauksaimnieciskās ražošanas posms tiek uzraudzīts, sākot no augsnes analīzēm, augu izcelsmi, mēslošanas plānu un regulāru augu monitoringu. No 2015. gada SIA “Gravi” ir reģistrēts ka integrētās audzēšanas uzņēmumu ar reģistracijas numuru 4815, ko piešķīris Valsts augu aizsardzības dienests.
No 2017. gada uzņēmums ir arī Latvijas augļkopju asociācijas biedru, kas apvieno vairāk kā 400 biedru un dod iespēju apmainīties ar svarīgu informāciju un pieredzi. Mūsu darbinieki sistemātiski apmeklē dažāda veida seminārus un mācību kursus, lai pilnveidotu smiltsērkšķa audzēšanas un pārstrādes nianses.​
Uzņēmums izplata savu produkciju ar tirdzniecības zīmolu AmberFarm, kas raksturo dzintara ogu audzēšanu un izplatīšanu. Jautājiet pēc mūsu ogām un produkcijas Latvijas tirdzniecības vietās un pie mums personīgi.

AmberFarm un Latvijas augļkopju asociācija

Latvijas Augļkopju asociācija (LAA) ir sabiedriska organizācija, kas apvieno ap 400 lielāko Latvijas augļkopju.

Organizācijas mērķis ir palīdzēt augļkopjiem aktīvi piedalīties sev labvēlīgas lauksaimniecības politikas veidošanā, kā arī meklēt Latvijas dārzu produktiem noieta iespējas. No 2017. gada februāra SIA “Gravi” ir kļuvis par asociācijas dalībnieku.

AmberFarm apliecība

SIA GRAVI darbinieki ir apmācīti un augsti kvalificēti speciālisti , kuri sistemātiski pilnveido zināšanas un prasmes.

Papildus zināšanas iegūtas Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārtikas tehnoloģījas fakultatē. 
Galvenie pasniedzamie studiju kursi ir saistīti ar pārtikas rūpniecības nozaru tehnoloģijām, to realizēšanai nepieciešamiem procesiem un iekārtām, papildinot tos ar zināšanām pārtikas mikrobioloģijā, pārtikas piedevu pielietojumā, siltuma un aukstuma procesu nodrošināšanas iespējām.

AmberFarm un HACCP apliecība

SIA GRAVI darbinieki ir apmācīti un augsti kvalificēti speciālisti , kuri sistemātiski pilnveido zināšanas un prasmes.

Visi AmberFarm procesi tiek vadīti atbilstoši HACCP vadlīnijām un uzņēmums seko noteiktajām rokasgrāmatām, kas ļauj noteikt un novērst ražošanas kritiskos punktus, līdz ar to saglabāt produktu augstvertību.
Papildus zināšanas iegūtas Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārtikas tehnoloģījas fakultātē. 

Galvenie pasniedzamie studiju kursi ir saistīti ar pārtikas rūpniecības nozaru tehnoloģijām, to realizēšanai nepieciešamiem procesiem un iekārtām, papildinot tos ar zināšanām pārtikas mikrobioloģijā, pārtikas piedevu pielietojumā, siltuma un aukstuma procesu nodrošināšanas iespējām.