Par mums

SIA “Amberfarm” jeb “Dzintarferma” audzē smiltsērkšķus Smiltenes novadā 15 ha platībā, ievērojot principus, kuri noteikti bioloģiskās audzēšanas vadlīnijās. Tas nozīmē, ka katrs šīs lauksaimnieciskās ražošanas posms tiek uzraudzīts, sākot no augsnes analīzēm, augu izcelsmi, mēslošanas plānu un regulāru augu monitoringu.

Saimniecībā aug 5 dažādas smiltsērkšķa šķirnes ar dažādām iegūstamo produktu īpašībām un dažādiem nobriešanas un novākšanas laikiem.  Saimniecībā tiek organizētas ekskursijas un meistarklases, kur katrs var līdzdarboties unikālu produktu pagatavošanā.
No 2017. gada uzņēmums ir arī Latvijas augļkopju asociācijas biedru, kas apvieno vairāk kā 400 biedru un dod iespēju apmainīties ar svarīgu informāciju un pieredzi. Mūsu darbinieki sistemātiski apmeklē dažāda veida seminārus un mācību kursus, lai pilnveidotu smiltsērkšķa audzēšanas un pārstrādes nianses.​
Uzņēmums izplata savu produkciju ar tirdzniecības zīmoliem AmberFarm un Smiltenes dzintari, kas raksturo dzintara ogu audzēšanu un izplatīšanu. Jautājiet pēc mūsu ogām un produkcijas Latvijas tirdzniecības vietās, pie mums saimniecības veikaliņā,  arī kopā ar citu ražotāju produktiem mūsu e- veikalā.

Veselībai un mundrumam no Latvijas dabas!

AmberFarm Valmierā, uzņēmēju dienās 2020

AmberFarm un Latvijas augļkopju asociācija

Latvijas Augļkopju asociācija (LAA) ir sabiedriska organizācija, kas apvieno ap 400 lielāko Latvijas augļkopju.

Organizācijas mērķis ir palīdzēt augļkopjiem aktīvi piedalīties sev labvēlīgas lauksaimniecības politikas veidošanā, kā arī meklēt Latvijas dārzu produktiem noieta iespējas. No 2017. gada februāra SIA “Amberfarm” ir kļuvis par asociācijas dalībnieku.

AmberFarm apliecība (dzērienu ražošana)

SIA Amberfarm darbinieki ir apmācīti un augsti kvalificēti speciālisti , kuri sistemātiski pilnveido zināšanas un prasmes.

Papildus zināšanas iegūtas Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārtikas tehnoloģījas fakultatē. 
Galvenie pasniedzamie studiju kursi ir saistīti ar pārtikas rūpniecības nozaru tehnoloģijām, to realizēšanai nepieciešamiem procesiem un iekārtām, papildinot tos ar zināšanām pārtikas mikrobioloģijā, pārtikas piedevu pielietojumā, siltuma un aukstuma procesu nodrošināšanas iespējām.

AmberFarm un HACCP apliecība

SIA Amberfarm darbinieki ir apmācīti un augsti kvalificēti speciālisti , kuri sistemātiski pilnveido zināšanas un prasmes.

Visi AmberFarm procesi tiek vadīti atbilstoši HACCP vadlīnijām un uzņēmums seko noteiktajām rokasgrāmatām, kas ļauj noteikt un novērst ražošanas kritiskos punktus, līdz ar to saglabāt produktu augstvertību.
Papildus zināšanas iegūtas Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārtikas tehnoloģījas fakultātē. 

Galvenie pasniedzamie studiju kursi ir saistīti ar pārtikas rūpniecības nozaru tehnoloģijām, to realizēšanai nepieciešamiem procesiem un iekārtām, papildinot tos ar zināšanām pārtikas mikrobioloģijā, pārtikas piedevu pielietojumā, siltuma un aukstuma procesu nodrošināšanas iespējām.

AmberFarm un  apliecība (saldēšana)

SIA Amberfarm darbinieki ir apmācīti un augsti kvalificēti speciālisti , kuri sistemātiski pilnveido zināšanas un prasmes.

Visi AmberFarm procesi tiek vadīti atbilstoši HACCP vadlīnijām un uzņēmums seko noteiktajām rokasgrāmatām, kas ļauj noteikt un novērst ražošanas kritiskos punktus, līdz ar to saglabāt produktu augstvertību.
Papildus zināšanas iegūtas Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārtikas tehnoloģījas fakultātē. 

Galvenie pasniedzamie studiju kursi ir saistīti ar pārtikas rūpniecības nozaru tehnoloģijām, to realizēšanai nepieciešamiem procesiem un iekārtām, papildinot tos ar zināšanām pārtikas mikrobioloģijā, pārtikas piedevu pielietojumā, siltuma un aukstuma procesu nodrošināšanas iespējām.

AmberFarm un investīcijas

SIA “Amberfarm” audzē smiltserkšķi Smiltenes novadā (www.smiltene.lv), ievērojot principus, kuri noteikti integrētas audzēšanas vadlīnijās. Tas nozīmē, ka katrs šīs lauksaimnieciskās ražošanas posms tiek uzraudzīts, sākot no augsnes analīzēm, augu izcelsmi, mēslošanas plānu un regulāru augu monitoringu. 2018. gada septembrī uzņēmums īstenojot Latvijas lauku attīstības programmu 2014-2020 gadam 19.2. apakšprogrammā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās  attīstības stratēģijas” aktivitāti 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva”, saņēma iekārtas smiltsērkšķu ogu pirmsapstrādes un fasēšanas vajadzībām.

Uzņēmums izplata savu produkciju ar tirdzniecības zīmolu AmberFarm, kas raksturo dzintara ogu audzēšanu, pārstrādi un izplatīšanu.

Projekts „Fasēšanas iekārtu iegāde un efektivitātes celšana SIA „Gravi” (Amberfarm) ogu pārstrādē”  projekta Nr. 18-09-AL10-A019.2101-000003 īstenots ar mērķi palielināt uzņēmuma apgrozījumu un radīt jaunas darba vietas.

Projektu īsteno SIA „Gravi” (no 21.09.2018. SIA “Amberfarm)

Projektā tiek iegādāts aprīkojums  smiltsērkšķu ogu pirmsapstrādes un fasēšanas procesu efektivitātes celšanai SIA „Gravi” ražotnē Smiltenes novada, Variņu pagastā.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Abulas lauku partnerība” un LAD mājaslapā.